Etická výchova

Během školního roku se koná ve spolupráci se základní školou v Hrabové program Etická výchova. Děti v rámci školní družiny navštěvují kostel a přemýšlejí společně s panem farářem nad tématem "Sedm smrtelných hříchů".

Dětské bohoslužby

Jednou za dva měsíce se konají bohoslužby zaměřené na to, aby byly dobře srozumitelné pro děti.

Základem dětské bohoslužby, která se konala 18.11. bylo

Čtení Evangelia podle Lukáše, kapitola 19., verše 1-10