Bohoslužby

         
   

Bohoslužby se konají v evangelickém kostele v neděli v 9:00.

   
 

 

         Pro křesťanskou víru jsou klíčovými duchovními hodnotami pravda, věrnost, odpuštění, láska, naděje. Ony dodávají životu spokojenost a bezpečí. V současné společnosti se však s nimi moc nepočítá. V církevním sboru se tyto Boží dary naopak připomínají a v modlitbě vyprošují – při nedělních bohoslužbách, při rozhovorech o Bibli a ve vzájemných vztazích přátelství a důvěry.

 

 
  Kulatina