Běžný program sboru

- vždy ve čtvrtek v 17:00 je zkouška zpěvu

- každou druhou středu v měsíci je zasedání staršovstva (12.11.)

- každou neděli v 9:00 se koná bohoslužba